За да „видят“ тялото ви отвътре, лекарите използват скенери, които действат на различен принцип. Образната диагностика е неделима част от съвременната медицина, защото предоставя изображения на структурите на човешкото тяло. Това се постига чрез въздействие на различни видове енергия върху организма на пациента. Основните методи за образни изследвания са рентгенографията, ехографията, компютърната томография и ядрено-магнитният резонанс. Всеки вид има специфики, предимства и противопоказания.

Рентгенографията е утвърден метод при счупени кости и белодробни проблеми. При нея се използват лъчи, които отделят определено количество радиация. По тази причина тя се избягва при бременни жени и малки деца. При ехографските изследвания се използват ултразвукови вълни, които са напълно безвредни, а това прави метода особено подходящ за проследяване на бременност и изследвания на меки тъкани, жлези, коремни органи. Компютърна томография се прави, ако за диагностика не е достатъчна информацията от ехографско и рентгенографско изследване. Методът е по-точен по отношение на размери и местоположение на болестния процес, но и при него се използват рентгенови лъчи – той на практика представлява множество последователни рентгенови снимки, съответно с по-голямо лъчево натоварване за пациента.

Какво е ядрено-магнитен резонанс

Ядрено-магнитният резонанс (ЯМР) е иновативно образно изследване, при което обемна цилиндрична машина с форма на тръба създава силно магнитно поле около пациента и изпраща импулси или радиовълни. Някои ЯМР апарати са оформени като тесни тунели, а други са с по-отворен дизайн. Силното магнитно поле, което скенерът създава, кара атомите в тялото да се движат в една и съща посока. Радиовълните, които след това скенерът изпраща, стимулират атомите да променят първоначалната си позиция. След изключване на радиовълните атомите се връщат в нормална позиция и изпращат радиосигнали. Тези сигнали се улавят от компютър и се преобразуват в картина на частта от тялото, която се изследва. Образът се появява на монитор и се записва на електронен носител.

В кои случаи е подходящо да се направи ЯМР

ЯМР сканирането е много подходящо при пациенти, на които се налагат повече на брой изследвания за по-кратко време. Използва се активно при диагностика на кости, стави, мозък, туморни образувания, болест на Алцхаймер, множествена склероза, епилепсия, инсулти. С ЯМР по-добре се отличават типовете мека тъкан, както и нормалната от абнормната тъкан. Основното предимство на ядрено-магнитния резонанс е, че за разлика от рентгеновите изследвания, при ЯМР не се използва радиационно облъчване. ЯМР скенерите „разчитат“ тялото чрез големи магнити и радиовълни. Този вид диагностика е подходяща за пациенти във всяка възраст, включително бременни и деца. Друг голям плюс на ЯМР сканирането е, че е прецизно и детайлно и може да предотврати ненужни биопсии и други хирургични намеси.

Кога не се препоръчва ядрено-магнитен резонанс

Тъй като изследването е на базата на магнити, всяко наличие в тялото на някакъв вид метал би могло да повлияе на точността на резултата. Противопоказания за ЯМР са наличието на имплантируеми устройства като пейсмейкъри и кардиовертерни дефибрилатори; на катетри с метални части; на изкуствени стави и крайници; на кохлеарни импланти.

Диагностика с MR-Linac линеен ускорител

Подготовка и процедура

Преди изследване с ядрено-магнитен резонанс можете да се храните, да пиете течности и да приемате обичайните си лекарства. ЯМР скенерът издава сравнително силен звук, наподобяващ почуквания, и на пациентите се предоставят тапи за уши. При някои ЯМР изследвания се използва контрастно вещество, което се прилага венозно или перорално. Ако ви е известно, че имате алергия към контрастно вещество, е важно да споделите това с лекуващия си лекар.

След като свалите дрехите, бижутата, очилата, слуховия апарат (ако имате такъв), подвижните зъбни протези и други предмети, които могат да взаимодействат с магнита, ще ви предоставят специално облекло. Ако за процедурата е нужно контрастно вещество, то ще ви бъде сложено чрез венозен източник или ще ви го дадат през устата. При венозно приложение е възможно да усетите чувство на студ или метален вкус в устата, понякога и позив за повръщане. Обикновено тези реакции отминават за няколко минути. Ще легнете на масата за сканиране, която ще се плъзне в големия кръгъл отвор на апарата. Възможно е да се използват възглавнички и каишки, за да се предотврати мърдане по време на процедурата. Лаборантът ще е в съседната стая, откъдето се контролира скенерът, но ще ви вижда през специален прозорец между двете помещения. Чрез микрофони ще можете да комуникирате, за да го уведомите, ако се появи проблем. Важно е да стоите неподвижно, защото всяко движение може да доведе до изкривяване и да влоши качеството на образа. На моменти може да ви инструктират да задържате дъха си за няколко секунди, в зависимост от това коя част от тялото се изследва. След приключване на сканирането плоскостта, на която лежите, ще се плъзне извън тунела. Ако имате закачен венозен източник за контрастно вещество, той ще бъде махнат. Самата процедура не е болезнена. Дискомфорт може да се появи заради необходимостта да се лежи неподвижно, особено ако пациентът е наскоро опериран.

Ядрено-магнитен резонанс се прави както като отделно изследване, така и в рамките на болничен престой по преценка на лекуващите лекари. Във водещите турски клиники, с които работим, се използват скенери от най-ново поколение, които в България не са налични, и процедурата се извършва по максимално удобен за пациента начин. Линейният ускорител MR-Linac, предназначен за лъчева терапия с магнитен резонанс, е друга революционна машина, благодарение на която лекарите, с които работим в Турция диагностицират с висока прецизност и успешно лекуват онкологични заболявания. За да ви насочим към подходящата за вас клиника за изследвания и диагностика на високо ниво, се свържете с нас още сега.