Ракът на гърдата е сред най-често срещаните онкологични заболявания и според статистиката засяга една на всеки осем жени. Малък процент от заболелите са мъже, но диагнозата се среща и при двата пола. Както при всеки друг потенциален медицински проблем, и тук профилактиката е от особена важност, защото, открит навреме, ракът на гърдата е практически лечим. Според стандарта профилактичен преглед на гърдите трябва да се прави веднъж годишно, а при наличие на фамилна обремененост е добре прегледите да са на всеки шест месеца.

Диагностика на рак на гърдата

Правилната диагностика зависи от различни фактори, но посещението при специалист не трябва да се отлага при наличие дори на леки изменения във вида и структурата на млечните жлези. След 40-годишна възраст се прави мамография, но за по-младите жени е по-подходяща образната диагностика с ехограф поради по-голямата плътност на гръдната тъкан. При наличие на потенциално злокачествено образувание следващата стъпка в процеса обикновено е биопсията. Тя най-често се прави с местна упойка и представлява процедура, при която с игла се изтегля известно количество клетки от тумора, които се изследват в лаборатория. При вече установен карцином според световно утвърдените стандарти, с цел да се определи дали туморът е един или се касае за мултифокалност (две или повече на брой образувания), както и за да се изясни дали има заразени лимфни възли и дали е налице инфилтрация в околната тъкан, се препоръчва изследване с PET скенер. Това е специален позитронно-емисионен томографски скенер, който регистрира метаболитната активност на различните зони в тялото. Прилага се и така наречената сентинелна биопсия – биопсия на най-близкия до гърдата лимфен възел, за да се установи дали е заразен. Това помага да не се отстраняват здрави лимфни възли при последващата операция.

В зависимост от резултатите от биопсията и образните изследвания се избира начинът на лечение и последователността, в която се прилагат различните видове терапия. В някои случаи (основно при малки тумори и ранен стадий на заболяването) се започва с хирургична намеса. Тенденциите са за все повече органосъхраняващи операции, при които се отстранява само туморното образувание и се запазва гърдата на пациентката. Мастектомия (пълно отстраняване на гърдата) се прилага обикновено при мултифокален карционом.

Лечение на рак на гърдата в Турция

Видове изследвания и терапии за рак на гърдата

Хистология

Хистологичното изследване на отстраненото туморно образувание е много важно за правилния план на лечение. Обикновено е готово след 7 до 10 дни и чрез него се определя вида на рака, степента му на агресивност и шансът да се повлияе добре от определени терапии. Тази стъпка е съществена, защото ракът на гърдата е с 11 подвида, всеки от които има своите специфики. Най-важно е да се определи дали е хормонозависим (т.е. дали половите хормони в тялото като естрогена и прогестерона служат като „гориво“ за размножаване на раковите клетки) и дали е HER-позитивен или негативен. HER е специален протеин по повърхността на клетките и степента на неговата експресия определя дали в плана за лечение ще се включи специализирано лекарство.

Химиотерапия

Химиотерапия не се прилага винаги и на всички пациенти. В съвсем ранна фаза и при по-малко рискови показатели на тумора тя може да не бъде назначена. Химиотерапията е адювантна и неоадювантна – т.е. тя може да се приложи преди оперативното отстраняване на тумора или след него. Все по-често се прилага химиотерапия преди операцията, защото този подход позволява да се наблюдава как туморът реагира на химиотерапевтиците. В редица случаи образуванието изчезва напълно и последващата операция е много по-щадяща за пациентите. С напредването на медицината и развитието на технологиите този тип лечение е усъвършенстван и олекотен и не носи на пациентите толкова негативи, колкото преди години.

Таргетна терапия

Таргетната терапия е резултат от големия напредък на науката в областта на онкологичното лечение и представлява целева терапия, насочена само към специфични клетъчни характеристики. Такава е терапията с Трастузумаб (или Херцептин) при HER-позитивен рак на гърдата. Страничните ефекти са минимизирани и пациентът не се сблъсква с неудобствата, по-характерни за химиотерапията. Таргетната терапия може да се прилага заедно с химиотерапия, независимо от нея или след нейното приключване.

Лъчетерапия

Този вид терапия представлява насочено облъчване на засегната зона и обикновено се прави след оперативното отстраняване на тумора, за да подсигури чисти граници. Най-често се прилагат между 20 и 30 сесии от по няколко минути.

Хормонална терапия

Тя се назначава само когато ракът е хормонозависим, стандартно за срок от 5 години под формата на таблетки и/или инжекции. Този вид лекарства потискат производството на полови хормони и намаляват значително риска от нова поява на заболяването. Според последните изследвания при по-млади жени е възможно приемът на хормонални препарати да се удължи до 10 години.

Психологическа подкрепа

Освен че в турските клиники, с които работим в Brenner Group, се следват най-съвременните стандарти в лечението на рака на гърдата, това, което им дава най-голямо предимство, са отличните условия, добре организираното поетапно лечение и ясната му последователност. Не на последно място, от значение е добрата информираност и психологическата подкрепа, които пациентите получават и които са изключително важни за добрия изход от лечението им. В турските болници съществуват и много добри възможности за реконструкция на гърда веднага след мастектомия, което спестява на пациентките травмиращото преживяване.

В последните две десетилетия науката зад лечението на рака на гърдата напредва със сериозни крачки и да се подбере място за лечение, където този напредък се използва своевременно, е изключително важно за всеки пациент, сблъскал се с неприятната диагноза. Свържете се с нас още днес, за да ви помогнем по пътя ви към успешното излекуване.