Гръдна хирургия (торакална хирургия)

Торакалната хирургия се занимава с болестите на органите и структурите в тази област, която изисква хирургични процедури.

Тази област включва кожата, мускулите и костите, белите дробове и мембраните, трахеята, хранопровода, тимуса, някои съдове, нерви и мембраната на диафрагмата. Въпреки че сърцето е в тази област, сърдечните заболявания се лекуват от клона на сърдечната хирургия, а заболяванията, свързани с тъканите на гърдата, се лекуват по специалност обща хирургия, а не гръдна хирургия.

Болести, лекувани в отделението по гръдна хирургия са:

 • Рак на белите дробове
 • Рак на плеврата (мезотелиом)
 • Тумори на дихателната тръба
 • Стеснения на дихателната тръба
 • Рак на тимусната жлеза
 • Белодробен емфизем
 • Синдром на торакалния излив (TOS)
 • Прекомерно изпотяване на ръцете (Хиперхидроза)
 • Течност в гръдната кухина ( плеврален излив) и други.

Роботизирана хирургия

Роботизираната хирургия предоставя възможност за извършване на много сложни интервенции по затворен начин. Благодарение на  триизмерни изображения с висока разделителна способност и на инструменти с чувствително контролирани движения, хирургът преодолява ограниченията на операциите, извършени по традиционен начин.

Видео-асистирана торакоскопия (VATS)

ВАТС е минимално-инвазивен оперативен подход за лечение на белодробни тумори в начален стадий с помощта на микро-инструменти и два малки разреза от 2-3 см. През единия от разрезите се вкарва малка видео камера, която позволява на хирурга да изследва гръдната кухина. Екстракцията на белодробните нодули и лобове се извършва, без да се отваря гръдният кош.

Предимствата на метода са:

 • По-кратък болничен престой
 • По-малка следоперативна болка
 • По-малки белези
 • По-бързо възстановяване

За повече информация относно лечение, процедура или болници свържете се с нас

Свържете се с нас