Лечение на тумор на гръбначния мозък

Туморите на гръбначния мозък комбинират доста голяма група от новообразувания, които могат да бъдат доброкачествени или злокачествени, първични или метастатични, интрамедуларни-произхождащи от веществото на гръбначния мозък, или екстрамедуларни- развиващи се от структурите около него.

В Турция се предлага най-модерното и високо прецизно оборудване, широка гама от услуги за диагностика и лечение на доброкачествени и злокачествени тумори на гръбначния мозък.

На първо място, пациентът се подлага на задълбочен физически преглед, по време на който се оценява общото му състояние, неврологичен статус, изясняват се оплакванията и анамнезата. След това се извършват лабораторна и инструментална диагностика, подробни кръвни изследвания, анализ на цереброспиналната течност, получена по време на спинална пункция, рентгенография на гръбначния стълб (включително миелография), магнитно-резонансна томография и мултипараметрична компютърна томография на гръбначен мозък.

Към днешна дата единственият ефективен метод за борба с доброкачествените туморни лезии на гръбначния мозък все още е хирургическата интервенция, при която  специалистите се  фокусират върху  минимално инвазивен подход, използвайки най-новите компютърни навигационни системи, интраоперативна доплерография, интраоперативен ядрено-магнитен резонанс, функционално магнитни резонансни изображения и електрофизиологични системи за мониторинг. В случай на злокачествен онкологичен процес се провежда комбинирано лечение с радио и / или химиотерапия.

Лечение на тумор на гръбначния мозък в Турция

Екипът на Бренер Груп работи в тясно сътрудничество с най-добрите клиники за диагностика и лечение на тумори в Турция. Ние Ви осигуряваме безплатна онлайн консултация със специалист, по време на която можете да се запознаете с всички детайли около препоръчания метод на лечение. Нашите услуги включват избор на лечебно заведение, подготовка на всички необходими документи, запазване на часове за преглед, и съдействие от всякакъв характер по време на престоя Ви в Турция.

Вижте още:

Записване на час за диагностика и лечение на тумор на гръбначния мозък в Турция

Свържете се с нас