Рак на гърдата

Ракът на гърдата е на второ място по честота на злокачествени тумори в света, което по правило се среща при жени, но понякога, изключително рядко, засяга мъжете. Високата смъртност поради тази патология се обяснява на първо място с късното откриване на заболяването. В тази връзка експертите силно препоръчват редовни превантивни прегледи в лечебни заведения. За диагностициране на заболяването съществуват скринингови диагностични програми за хора в риск.

Програмата за диагностика на рака на гърдата може да включва цяла гама лабораторни изследвания и инструментални образни процедури: кръвен тест за специфичен туморен маркер CA 15-3, генотипиране според гените BRCA1 и BRCA2, триизмерно ултразвуково сканиране, 3D мамография. Освен това допълнително може да се предпишат ядрено-магнитен резонанс (при наличие на фокални промени), минимално инвазивна биопсия с последваща хистопатология (ако се открият подозрителни фокални поражения).

Общественият интерес и подкрепата за изследователски проекти в областта на рака на гърдата доведоха до значително подобряване на методите за диагностика и лечение на това заболяване. Преживяемостта на пациентите все повече се увеличава, смъртността намалява – всичко това е в резултат на ранната диагноза, новите методи за лечение на рак на гърдата и по-доброто разбиране на същността на болестта.

В болниците, с които работим, пациентите получават възможност за мултидисциплинарна диагностика и терапия, които се извършват от опитни специалисти в областта на гръдната хирургия, пластичната хирургия, радиотерапията, химиотерапията и с помощта на най-съвременни технологии.

Мултидисциплинарният подход се прилага и при осигуряването на допълнителни услуги за пациенти, болни от рак на гърдата, като управление на хода на заболяването, съставяне на диети и генетични изследвания, програми за психологическа подкрепа, физиотерапия и други.

Видове лечение за рак на гърдата

Химиотерапия
Химиотерапията може да се предпише преди и / или след операция за намаляване на обема на тумора преди хирургично отстраняване или унищожаване на раковите клетки, останали след операцията, и за предотвратяване на рецидив.

Лъчева терапия
Методите на лъчева терапия се използват преди операция, по време и / или след нея.

Хормонална терапия
Хормонална терапия се използва за лечение при огромната част от пациентите с хормонозависими карциноми, чиито клетки съдържат много рецептори за полови хормони: прогестерон и естроген (т. нар. PR и / или ER-позитивни карциноми).

Хирургично отстраняване на тумора
Разбира се, операцията все още е основното лечение на рак на гърдата. В 2/3 от всички случаи специалистите извършват сегментна мастектомия – операция за съхраняване на органи. Обща мастектомия, т.е. пълното отстраняване на засегнатата млечна жлеза, се извършва при   големи дълбоки инфилтриращи се злокачествени тумори.

За повече информация относно лечение, процедура или болници свържете се с нас

Свържете се с нас