Лечение на рак на белия дроб в Турция

Ракът на белия дроб, понастоящем считан за едно от най-често срещаните онкологични заболявания, по-често засяга мъжете, като заболеваемостта нараства значително с възрастта. Основната причина за рак на белия дроб е вдишването на канцерогени. Според статистиката около 90% от всички случаи на развитие на тази патология са свързани с тютюнопушенето. Също така рискови фактори са атмосферното замърсяване, контактът с радон, азбест, арсенови пари, кадмий, никел, хром и хлорометил етер, както и радиация, наличието на възпалителни процеси в белите дробове.

В съответствие с клиничната анатомична класификация учените разграничават:

  • централна форма на белодробен рак, когато злокачествен тумор идва от главния, лобарен или сегментен бронх;
  • периферна форма на рак на белия дроб, при която неоплазмата идва от бронхи с по-малък диаметър (бронхиоли) или е локализирана в белодробния паренхим (директно в белодробната тъкан в алвеолите).

Освен това съществуват така наречените „нетипични форми“: медиастинални (множество метастатични лезии на медиастинални лимфни възли без ясно определена локализация на основния туморен фокус в белия дроб). В Турция, благодарение на отличното технологично оборудване на клиниките, които ще Ви предложим и на най-високото ниво на квалификация на персонала, поставяне на диагноза рак на белите дробове се извършва успешно дори в най-ранен стадий на неговото развитие. Пациентските услуги се предлагат с пълен набор от лабораторни, инструментални диагностични процедури и образни изследвания, включително кръвни тестове (определяне на туморни маркери), спирография, рентгеново изследване, бронхоскопия с биопсия, магнитно-резонансно изображение, компютърна томография – мултисплицирана и комбинирана позитронно-емисионна томография, ехография на плеврални синуси, плевроцентеза, медиастиноскопия, сцинтиграфия и др.

За цялостното лечение на рака на белите дробове торакалните онколози в своята практика прилагат хирургични, радио и химиотерапевтични методи. Радикалната хирургия включва отстраняване на белия дроб – операция за отстраняване на тумор в белия дроб, пулмонектомия с резекция на лимфните възли на медиастинума, параорталната, аксиларната и други групи лимфни възли. В ранните стадии на рака на белия дроб се използват минимално инвазивни бронхоскопски и торакоскопски техники, за да се сведе до минимум хирургичната травма. За да се намали размерът на тумора, е възможно да се проведе курс на превантивна радио и / или химиотерапия. Благодарение на най-новото, високотехнологично оборудване и на използването на иновативни техники по време на лъчевата терапия на рака на белия дроб, пациентът получава интензивна, насочена радиация с минимално въздействие върху съседните здрави тъкани. След операцията за отстраняване на тумор в белия дроб, лъчетерапията, подобно на химиотерапията, има за цел да унищожи останалите злокачествени клетки в тялото. Понякога се провежда високодозово интраоперативно облъчване на хирургичното поле. Често използвано лечение е  стереотактичната радиохирургия, в рамките на която с помощта на специална система „кибер нож“ мощната доза радиация е строго насочена към дадена точка. В основата си това е неинвазивен метод на лечение, който може да доведе до хирургичен ефект, незаменим в онези ситуации, когато неоплазмата е на недостъпно място.

Лечение на рак в Турция

Цената на лечението зависи от конкретния случай, диагноза, и препоръчителен метод на лечение. Бренер Груп ще насрочи безплатна онлайн консултация с избран лекар, който ще Ви разясни всички детайли и ще отговори на въпросите Ви. Като дългогодишен партньор на най-добрите болници и Онкологични отделения в Турция, ние предоставяме на нашите клиенти възможно най-добри цени. Ние ще се погрижим за организацията около престоя, настаняването и комуникацията, така че пациентите да получат необходимото спокойствие по време на лечението си.

Вижте още:

За да си запишете час при най-добрите онколози в Турция свържете се с нас

Свържете се с нас