Рак на яйчниците

Ракът на яйчниците в момента е петата най-често срещана причина за смъртност от рак сред женското население. Това до голяма степен се дължи на факта, че много често тази патология се открива в късен, напреднал стадий. Ето защо  трябва да се отдава специално значение на скрининговите програми, които са предназначени за жени с висок риск.

По принцип, в ранните етапи на своето развитие този тумор не се проявява по никакъв начин, заради което често се  нарича „мълчаливият убиец“. Много често първите клинични симптоми вече са свързани с разпространението на този патологичен процес извън яйчника, а понякога дори и извън границите на малкия таз.

Високоточни изследвания като КТ, ЯМР, ПЕТ/КТ и ултразвук заедно позволяват създаването на виртуален триизмерен модел на коремната кухината на пациента. Този подход дава възможност на лекарите да планират правилно лечението, като избягват необходимостта от двусмислени решения в решаващия момент.

Лечението на рак на яйчниците е сложно и в зависимост от конкретната клинична ситуация включва:

  • Операция
  • назначаването на системна или интраперитонеална химиотерапия;
  • провеждане на сеанси на лъчева терапия

хормонална терапия (използва се при лечението на стромални тумори, растежът на които се определя от хормони).

За повече информация относно лечение, процедура или болници свържете се с нас

Свържете се с нас