Лечение и диагностика на рак на яйчниците

Ракът на яйчниците в момента е петата най-често срещана причина за смъртност от рак сред женското население. Това до голяма степен се дължи на факта, че много често тази патология се открива в късен, напреднал стадий. Ето защо трябва да се отдава специално значение на скрининговите програми за по-ранна диагностика за рак на яйчниците, които са предназначени за жени с висок риск.

По принцип, в ранните етапи на своето развитие този тумор не се проявява по никакъв начин, заради което често се  нарича „мълчаливият убиец“. Много често първите клинични симптоми вече са свързани с разпространението на този патологичен процес извън яйчника, а понякога дори и извън границите на малкия таз.

Високоточни изследвания като КТ, ЯМР, ПЕТ/КТ и ултразвук заедно позволяват създаването на виртуален триизмерен модел на коремната кухината на пациента. Този подход дава възможност на лекарите да планират правилно лечението, като избягват необходимостта от двусмислени решения в решаващия момент.

Лечението на рак на яйчниците е сложно и в зависимост от конкретната клинична ситуация включва:

  • Операция
  • назначаването на системна или интраперитонеална химиотерапия;
  • провеждане на сеанси на лъчева терапия
  • хормонална терапия (използва се при лечението на стромални тумори, растежът на които се определя от хормони).

За повече информация лечение на рак на яйчниците в Турция свържете се с нас

Свържете се с нас