Криопрезервацията като начин да се запази способността за създаване на поколение е тема от особено значение за двойки, преминаващи през инвитро оплождане, за онкоболни пациенти, които все още нямат деца, или такива, които преминават курсове с хормонална терапия, както и за лица с риск от преждевременна репродуктивна дисфункция. В Бренер Груп, където помагаме на пациенти, като организираме професионални медицински консултации с водещи специалисти в Турция, вярваме, че добрата информираност е от основна важност за вземане на решение във всеки аспект, свързан със здравето. Затова в днешната статия ще засегнем различни възможности за съхраняване на репродуктивните способности.

През 2022г. Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ към Министерство на здравеопазването на Република България публикува Ръководство за запазване на репродуктивната способност при различни заболявания и обстоятелства. Този документ би бил полезен на пациентите, които имат нужда от по-подробна информация за методите, които ще им помогнат да не изгубят възможността да имат деца в бъдеще. В ръководството се разясняват причините, начините, рисковете и ползите, свързани с тази процедура.

Какво представлява криопрезервацията?

Зачеването и раждането на дете е събитие, което понякога не може да бъде планирано или се налага да бъде отложено във времето заради житейски обстоятелства или определени заболявания. В подобни случаи на помощ идва напредъкът на медицинските технологии, и в частност криопрезервацията. Тя представлява замразяване и съхранение на тъкани, органи и клетки с цел те да се използват по-нататък във времето.

За запазване на репродуктивната способност се замразяват човешки яйцеклетки, сперматозоиди, репродуктивна (яйчникова/тестикуларна) тъкан и/или ембриони, които да се използват за създаване на потомство. Оценката, консултирането и подходът за запазване на репродуктивната способност на жените и мъжете са различни. Добре е всеки пациент да бъде насочен към репродуктивна клиника и подходящ специалист, който да разясни риска от безплодие и причините за него, възможностите за запазване на репродуктивната способност и бъдещата употреба на криосъхранени клетки или тъкани. В Бренер Груп разглеждаме всеки случай заедно с неговите индивидуални особености, за да предложим адекватни насоки и най-подходящата помощ.

За кого могат да са полезни процедурите за запазване на репродуктивната способност?

От криопрезервация могат да се възползват:

  • Хора, на които предстои провеждане на химиотерапия и/или лъчетерапия за лечение на рак;
  • Хора с други тежки незлокачествени заболявания, налагащи лечение;
  • Хора с генетични заболявания;
  • Жени, при които е необходима хирургична операция, засягаща неизбежно

яйчниковата тъкан (оперативно лечение на ендометриоза, кисти и др.);

  • Транссексуални, на които им предстои хормонална терапия или планират операция за смяна на пола;
  • Жени, които искат да отложат раждането на деца и желаят да понижат отрицателните ефекти, които стареенето оказва върху броя и качеството на яйцеклетките.

Криосъхранение на яйцеклетки и яйчникова тъкан

Докато при мъжете сперматозоиди започват да се произвеждат след половото съзряване, жените се раждат с определен брой яйцеклетки, наречен яйчников резерв. При провеждане на лечения, които биха могли да увредят яйцеклетките (например химиотерапия, лъчетерапия, терапия за някои автоимунни заболявания, оперативни намеси), е добре да се помисли предварително и за запазване на репродуктивната функция.

Процедурата, най-общо, се състои в извличане на яйцеклетки (или яйчникова тъкан при момичета, недостигнали полова зрялост), замразяване и съхранение, което позволява използването им в бъдеще. За да се повиши броят на зрелите яйцеклетки, които се вземат едновременно, пациентките приемат хормони за яйчникова стимулация. Тази процедура е сходна със стимулацията при инвитро оплождане. Криосъхранение на яйчникова тъкан се прави при млади момичета, където все още липсват зрели яйцеклетки. В този случай яйцеклетката узрява в инвитро условия и ефективността е по-ниска, отколкото при замразяването на вече зрели яйцеклетки.

Замразяването на яйчникова тъкан може да бъде подходящо и за възрастни жени, при които яйчниковата стимулация и криосъхранението на яйцеклетки са противопоказани или невъзможни поради времеви ограничения.

Токсичното лечение не е единственият повод да се избере такава съхраняваща процедура. Криопрезервацията е добър вариант и за жени, които по някаква причина, лична или социална, искат да отложат майчинството, но рискуват напредването на възрастта да влоши качеството на яйцеклетките им.

Криоконсервацията се извършва в лаборатория, а съхранението е при много ниска температура в течен азот. Най-дългият официално докладван период на съхранение до момента е 14 години.

Бъдеща употреба на съхранени яйцеклетки и яйчникова тъкан

Независимо от възрастта им, пациентките, при които се извършват процедури за запазване на репродуктивната способност, винаги трябва да бъдат информирани за възможностите за употреба на яйцеклетките или яйчниковата им тъкан в бъдеще.

Не може да се даде абсолютна гаранция, че запазените яйцеклетки, ембриони

или яйчникова тъкан ще дадат възможност пациентката да стане майка в

бъдеще, тъй като върху това влияят множество фактори (възраст, общо здравословно състояние и др.). Криопрезервацията обаче със сигурност е сред най-добрите възможности за превенция на загубата на репродуктивна способност. Тя може да бъде важен етап по пътя на семейното планиране и да помогне този път да продължи, а не да приключи след срещата с препятствието.

В следващата ни статия ще обсъдим възможностите за съхранение на репродуктивната функция при мъже чрез криопрезервация на сперматозоиди и тестикуларна тъкан.

Ние в Бренер Груп вярваме безрезервно в персоналното отношение и индивидуалния подход към всеки пациент. Един от основните ни принципи на работа е да намерим най-доброто за пациента на възможно най-добра цена.

Правим това възможно благодарение на установените ни дългогодишни партньорски взаимоотношения с редица лечебни заведения и специалисти в Турция. Не се колебайте да се свържете с нас, ако имате нужда от консултация, диагностика или лечение.