През месец март, в столицата ни гостуват двама световно изявени медицински експерти от Турция – проф. д-р Дуйгу Дерин, специалист в сферата на онкологията и проф. д-р Хакан Янар, специалист в областта на медицинската хирургия. С над 20 години опит в респективните си специалности и впечатляваща успеваемост в лечението на своите пациенти, двамата се нареждат сред имената, които променят световната медицинска сцена чрез своите постижения. Тази година, проф. Дерин и проф. Янар ще консултират безплатно български пациенти, за да им съдействат в откриването на ефективни и достъпни възможности за лечение. За кого е подходяща инициативата и как да се включите в нея, можете да научите в тази статия.

Бариери в българското медицинско обслужване

Българската система за здравеопазване е изправена пред редица предизвикателства, които колективно понижават качеството на медицинската грижа, достъпна за българските пациенти и оказват влияние върху средната продължителност на живота в страната. Съгласно статистика от Националната здравна стратегия за 2030 г., България се нарежда на първо място по смъртност сред останалите страни членки на ЕС, като тази негативна тенденция може да бъде отнесена към няколко основни фактори:

  • Неравномерно разпределение на медицинските ресурси: Фундаментален проблем в българското здравеопазване е липсата на адекватна здравна инфраструктура, която да позволи изграждането на здравна система, ориентирана към всички граждани. Голяма част от здравните услуги в страната остават недостъпни за хората, живеещи под прага на бедността, които през 2022 г., наброяват около 1,5 млн. души от българското население. Тази статистика поражда остра необходимост от осигуряването на устойчиво финансиране в здравния сектор.
  • Липса на модерни и високотехнологични подходи в лечението: Бързият напредък в сферата на технологиите налага огромни промени, свързани с модернизирането на българските здравни системи. Недостигът на съвременна апаратура в голяма част от лечебните заведения в страната безспорно оказва негативен ефект върху ефективността на извършваните процедури.
  • Липса на достатъчно добра превантивна грижа: Системните пропуски в превенцията и профилактиката са сред основните причини за високата превалентност на редица заболявания, сред които спадат и онкологичните такива. В сравнение с други европейски държави, България отбелязва значително нисък процент на преминаващите профилактични прегледи граждани, което може да се дължи както на наложените лимити за направления, така и на ниската информираност на българите относно алтернативните възможности за лечение.

Макар и преодоляването на горепосочените предизвикателства да е свързано с огромни инвестиции на ресурси и време, съществуват и други посоки в търсенето на ефективна и достъпна форма на лечение. Именно в тяхното откриване се изразява ролята на центровете за медицинско посредничество, чиято дейност помага на хиляди българи годишно да прескочат бариерите, които настоящото състояние на здравната система поставя пред тях.

Голяма част от тези предизвикателства не фигурират в здравеопазването на други държави, поради което много от българските пациенти пренасочват своето лечение натам, като водещ избор сред тези страни, по редица причини, е Турция. Все по-често, турски специалисти със световна експертиза в медицината се включват в мисията за повишаване информираността на българите относно предимствата на медицинската грижа в чужбина и посещават страната ни, за да консултират български пациенти и да им съдействат в избора на подходящ и ефективен курс на лечение.

Двама такива експерти са проф. д-р Дуйгу Дерин, специалист в сферата на онкологията и проф. д-р Хакан Янар, водещ специалист по обща хирургия към екипа на болница Лив в Истанбул. През месец март, те ще гостуват в нашата столица, за да консултират безплатно български пациенти, като малко повече за опита и професионалните сфери на интерес за всеки от двамата професори може да научите по-долу.

онкологичен пациент

Лечение на онкологични заболявания

Проф. д-р Дуйгу Дерин е част от екипа на болница Лив в Истанбул, но дългогодишната й практика в лечението на онкологични пациенти й е спечелила място сред имената на световните експерти в сферата на онкологията. Тя има над 25 години опит в работата си с пациенти с ракови заболявания и е известна със своята висока успеваемост в лечението на болестта.

Проф. Дерин е експерт в прилагането на химиотерапия, имунотерапия, радиотерапия и други методи, но отличителното в нейния подход е разработката на строго индивидуални медицински стратегии, съобразени изцяло със състоянието на пациента. Това позволява по-целенасочено таргетиране на раковите клетки и съответно, по-висока ефективност на избрания курс на лечение. Съобразно нейните експертиза и професионални интереси, провеждането на консултация с проф. Дерин би било от огромна полза за:

  • пациенти, диагностицирани с рак на гърдата, яйчниците, белите дробове и дебелото черво;
  • пациенти с други онкологични заболявания;
  • пациенти, търсещи второ мнение за вече протичащо лечение;
  • пациенти, търсещи насоки в процеса по диагностика и определяне курс на лечение.

медицинска хирургия

Медицинска хирургия и лечение на стомашно-чревни заболявания

Проф. д-р Хакан Янар е световно признат експерт в медицинската хирургия, с над 20-годишен опит и изявен професионален интерес към третирането на заболявания на дебелото черво, ректума, стомаха и хранопровода. Той е член на редица медицински организации, сред които са Международното хирургично дружество и Европейският съвет по хирургия.

Проф. Янар има обстоен опит в някои от най-иновативните направления в медицинската хирургия, като сред неговите постижения се нареждат и успешно защитените му сертификати за роботизирана и циторедуктивна хирургия. През месец март тази година, от неговите експертни мнение и насоки ще могат да се възползват:

  • пациенти, страдащи от заболявания на стомашно-чревния тракт;
  • пациенти със заболявания на дебелото черво (вкл. рак на дебелото черво);
  • пациенти с херния и хемороиди.

Информация за събитията с проф. д-р Дуйгу Дерин и проф. д-р Хакан Янар

Консултациите с двамата специалисти ще се проведат на 16.03.2024 г., в зали М5 и М6 на хотел Витоша, гр. София. Включването в събитието е напълно безплатно и достъпно за всички пациенти, желаещи да получат експертно мнение и съвет относно предстоящо или вече протичащо лечение.

За да бъде събитието от максимална полза за участващите, консултирането с всеки от двамата професори ще се проведе на база предварително изпратени документи, отразяващи състоянието на пациента – епикризи и образна диагностика от последните 6 месеца, както и попълнен формуляр, описващ накратко детайлите на заболяването.

Местата за участие са ограничени.

Ако имате интерес да запазите своето, можете да се свържете с екипа на Бренер Груп на телефон 0897 824 041, след което ще получите нужната информация за изпращане на необходимите документи.

Не пропускайте да се информирате относно подобни бъдещи инициативи, целящи да осигурят на българските граждани достъп до висококачествена медицинска грижа. Последвайте Facebook страницата на Бренер Груп, където винаги можете да откриете актуална информация за предстоящи събития.