Този февруари, в България гостува един от най-известните експерти в областта на онкологията. Проф. д-р Фунда Чорапчъоглу, чията успеваемост в лечението на ракови заболявания й печели признание в световен мащаб, ще консултира безплатно български пациенти, нуждаещи се от помощ в борбата с болестта. В тази статия може да научите повече за предстоящото събитие и експертизата на проф. Чорапчъоглу.

Превалентност на раковите заболявания в България

България е една от страните в ЕС, отличаваща се с висока превалентност на онкологичните заболявания, като статистиката през последните години показва тенденция за нарастване броя на страдащите от рак в страната. По данни на европейския регистър от 2023 г., около 35 000 случая са били регистрирани в България, като се смята, че действителният брой е по-висок, с оглед на ограничения достъп до услуги за скрининг и диагностика. Това безспорно е и един от факторите, поради които България остава единствената държава в ЕС, в която се наблюдава тенденция за увеличаване на смъртността от ракови заболявания.

С най-висок дял на смъртност сред различните видове онкологични заболявания в страната са: ракът на белия дроб, ракът на гърдата, ракът на дебелото черво, ракът на простатата и ракът на панкреаса. По данни на Световната здравна организация, много по-често срещан и агресивен става и ракът сред най-малките, с преобладаващи диагнози: левкемия, саркоми, рак на костите и мозъчни тумори. Лечението на болните от рак деца в България е силно възпрепятствано от ограничените възможности за ранно диагностициране и липсата на високотехнологични клиники с експертиза в педиатричната онкология.

Именно подобни тенденции, наблюдавани през последните години, са една от причините много българи да търсят възможности за лечение извън страната и да гласуват доверие на световно признати медицински центрове и специалисти с дългогодишен опит в лечението на ракови заболявания.

лечение на рак при деца

 

Бариери при лечението на ракови заболявания

Страдащите от рак българи и техните близки са изправени пред редица предизвикателства в борбата с болестта. Като за начало, ранното диагностициране, което е ключово за успешността на лечението (особено в детска възраст), е силно затруднено от липсата на национална програма за скрининг на ракови заболявания. Макар и да се прави опит за компенсация на тази липса чрез инициативи, организирани от някои медицински центрове или общини, тези услуги все още достигат до много нисък процент от населението.

Проблемът с неравномерното разпределение на медицинските кадри и услуги в страната значително ограничава достъпа до надеждна онкологична грижа за хиляди българи. Това е бариера в лечението, която е силно повлияна и от други фактори, като финансовите възможности на търсещите медицинска помощ.

В страната също така липсва фокус върху конкретни онкологични популации, в което число спадат и децата между 0-18 години. Съгласно Националния план за борба с рака, 80% от онкоболните деца в България се нуждаят от лечение, което настоящият механизъм на НЗОК не може да им предостави. Това създава острата нужда от търсене на алтернативни решения в лечението, особено сред по-малките пациенти. Именно чрез тези алтернативи могат да бъдат избегнати многобройните ограничения в достъпа до висококачествена онкологична грижа в страната.

Ползи на медицинското посредничество в България

Огромна роля в каузата с разширяване на достъпа до медицинска информация и грижа у нас имат българските центрове за медицинско посредничество. Тяхната дейност ежегодно свързва стотици семейства с експертизата на световно признати специалисти и ресурсите на някои от най-високотехнологичните чуждестранни клиники.

Значима за пациентите практика е организацията на консултации с доказани експерти в лечението на различни видове ракови заболявания. Такъв е проф. д-р Фунда Чорапчъоглу, специалист в областта на педиатричната онкология. Тя се занимава и с лечение на възрастни с диагноза Сарком, като по тези случаи, работи в екип с един от най-известните турски онкоортопеди, проф. д-р Харзем Йозгер.

В основата на практиката на проф. Чорапчъоглу е заложено вярването, че всяко дете, изправено пред борбата с болестта, заслужава най-качествената и ефективна медицинска грижа. Успеваемостта й в лечението на детски ракови заболявания надхвърля 85%, а в случаите на бъбречни заболявания и лимфом на Ходжкин – 95%. Ключови за това фактори са навременното диагностициране на болестта и достъпът до високотехнологична експертна грижа, тъй като детските тумори, макар и лечими, прогресират по-бързо.

Друга значима предпоставка е прилагането на мултидисциплинарен подход в лечението на онкологични болести. Според проф. Чорапчъоглу, комплексната медицинска грижа има най-висока ефективност сред по-малките пациенти. За нея обаче е необходимо наличието на интегрирана база данни в здравеопазването, каквато понастоящем липсва за българските пациенти. Именно това подбутва много от тях да започнат или продължат текущо лечение в други държави, като първи избор сред онкоболните българи е Турция.

Причината за това е не само в наличието на висок брой медицински експерти с дългогодишна практика и висока успеваемост в лечението на ракови заболявания. Турция предлага много предимства на онкоболните и по отношение на високотехнологичното оборудване в клиниките и условията за престой на пациенти. В болницата Acibadem Maslak, например, се прилага революционният метод за радиотерапия MRIdian, който позволява атакуването на засегнатите от болестта тъкани, без да уврежда здравите такива. Друго важно предимство на турските клиники е възможността за навременно диагностициране и назначаване на подходящ и ефективен курс на лечение, което значително редуцира медицинските разходи и в много случаи е животоспасяващо за пациентите.

Ако искате да научите повече за възможностите за лечение в Турция и най-вече – как предимствата на онкологичната грижа в чужбина могат да помогнат във вашия случай, отправете въпросите и притесненията си директно към експертите.

лечение на онкологични заболявания

Безплатна консултация за пациенти с ракови заболявания

По покана на Бренер Груп, проф. д-р Фунда Чорапчъоглу ще гостува в хотел Витоша, гр. София на 17.02.2024 г., за провеждане на безплатна консултация с онкоболни пациенти. Събитието е достъпно за всички, желаещи да получат съвет или второ мнение за протичащо вече лечение. Консултирането ще се проведе на база предварително изпратени актуални документи, отразяващи текущото състояние на пациента – епикризи и образна диагностика от периода на последните 6 месеца, както и кратко описание на спецификите около заболяването.

Местата за участие в събитието са ограничени.

За да запазите своето, свържете се на телефон 0897 824 041, след което ще получите съдействие от екипа на Бренер Груп, за изпращане на необходимата документация.

Останете информирани относно подобни събития, организирани в полза на онкологичните пациенти в България, като следите информацията от Facebook страницата на Бренер Груп.