През последните години концепцията за медицински туризъм добива все по-широка популярност в цял свят. Лесният достъп до информация и пълната мобилност позволява на все повече хора да вземат информирани решения за своето лечение. Въпреки че медицината се развива с бързи темпове в повечето страни в Европа, не винаги можем да намерим точния специалист или необходимото лечение, от което се нуждаем, там където живеем. 

С нарастването на популярността си, този термин привлича вниманието на много учени, специалисти, медии и най-вече хора, които се нуждаят от специализирано лечение. Първоначално “медицинският туризъм” се появява по повод пътуванията на пациенти от по-слабо развити до развити страни в търсене на нови, иновативни методи за лечение, които не са налични в родината им.

Днес наблюдаваме промени в тази тенденция, тъй като все повече хора  пътуват от богатите западни страни като Англия, Франция и Белгия, с висок жизнен стандарт към развиващите се източни страни с по-нисък индекс на човешко развитие, за да получат достъп до специализирани здравни услуги. Тази промяна се дължи най-вече на лесния, бърз достъп до висококвалифицирани специалисти и качествени медицински услуги, както и на значително по-конкурентните цени за лечение и евтините полети до такива дестинации.

В най-общ смисъл медицинският туризъм е пътуване извън страната на постоянно пребиваване до друга дестинация с цел получаване на медицинска помощ. Често хората го съчетават с туризъм, като остават да разгледат забележителности, възползват се от еднодневни екскурзии или се насочат към други типично туристически дейности. Така медицинският туризъм съчетава полезното с приятното.

Официалната дефиниция на медицинския туризъм дава Асоциацията за медицински туризъм и тя е формулирана по следния начин: „Когато хора, които живеят в една страна, пътуват до друга страна, за да получат медицинска, стоматологична и хирургическа помощ, като в същото време получават навременни, еквивалентни или по-качествени грижи, отколкото биха получили в собствената си страна.”

До Турция за лечение

Защо да се насочим към медицински туризъм?

Медицинският туризъм притежава редица предимства, които мотивират много пациенти да предприемат тази стъпка в търсене на най-доброто лечение и медицински услуги за своето или здравето на близките си.

  • Навременно лечение

Пациентите, които търсят незабавна медицинска помощ, често избират да пътуват извън родината си, защото искат да избегнат дългия период на изчакване за достъп до специалист или лечение в собствената си страна. Медицинският туризъм дава възможност да получат необходимите грижи в най-кратки срокове, понякога в рамките на дни след пристигане в лечебното заведение.

  • Качество

Качеството на услугите в здравните заведения, които посрещат и обслужват пациенти от чужбина, е едно от предимствата на лечението в чужда страна.

Болниците, които работят с чуждестранни пациенти, често са тясно специализирани в определени области и разполагат с екипи със специалисти с най-висока професионална квалификация от водещи университети по целия свят. Една част от тях притежават и акредитация от международни здравни асоциации и организации.

Допълнително, екипите в подобен тип здравни заведения са езиково подготвени да обслужват пациенти от различни националности. Работят по процедури и следват правила, които гарантират перфектно обгрижване и пълен комфорт на пациента.

  • Рентабилност

Цената на лечение е ключов фактор при вземането на решение къде и как да се лекуваме. Една от основните причини медицинският туризъм да става все по-популярен е съотношението “цена – качество” на услугите, което той предлага.

Медицинските услуги в развитите страни  са значително по-скъпи в сравнение със същите в развиващите се страни. Причините за това са свързани с редица чисто икономически фактори, като икономическо състояние на страната, силата на националната ѝ валута, инфлацията, стандарта на живот и др.

До 80% от разходите за лечение на едно заболяване или за извършване на естетическа корекция, могат да бъдат спестени, ако същото бъде проведено в друга държава. Това прави медицинския туризъм изключително рентабилен и търсен.

Медицински туризъм в Турция

Турция е една от водещите световни дестинации за медицински туризъм. В допълнение към наличното висококачествено оборудване и първокласните специалисти, пациентите имат достъп до термални минерални извори и уелнес услуги, които включват петзвездно хотелско настаняване в специални пакети.

През последните няколко десетилетия Турция се превърна в предпочитана дестинация за медицински туризъм за хора, идващи от европейски страни като Германия, Англия, Нидерландия, Румъния, България, както и от Близкия изток и Латинска Америка.

Достъпни болници в ТурцияБолници за медицински туризъм в Турция

Турция може да се похвали с 46 болници, които са акредитирани от Joint Commision Internatiоnal. Няма друга страна по света, която е с такъв висок процент акредитация на здравните заведения. Освен това редица болници в Турция са част от мрежите на водещи медицински организации в САЩ, като Harvard Medical School и Johns Hopkins Medicine, което допълнително допринася за това страната да се превърне в една от топ дестинациите за медицински туризъм в света.

Както и публикациите в Harvard Medical Schoo споделят, болниците, които са „акредитирани“ да предлагат медицински туризъм в Турция, са оборудвани с апаратура от последно поколение и непрекъснато внедряват най-иновативните технологии и методи на лечение. Всяка от тях разполага с високо-квалифициран персонал, като над 35% от лекарите са завършили своето образование и са специализирали в западни страни.

Пътуване до Турция

Лесният достъп до дестинацията е още един важен фактор при решението за лечение в чужбина. Турция е страна с отлично местоположение и перфектни връзки и комуникации с целия свят, особено за хора от балканските страни и Европа. За български граждани няма специални изисквания за пътуване в Турция. Това е още една причина страната да бъде  предпочитана дестинация за много наши сънародници, които търсят качествено, иновативно и достъпно лечение или второ мнение от специалист.

Екипът на Бренер Груп е специализиран в медицинските консултации и организирането на лечение в първокласни болници в Турция. Нашите специалисти са отдадени на каузата да помагат на хора, нуждаещи се от лечение, с напълно индивидуален подход и непрекъсната подкрепа и обгрижване. При необходимост от медицинска консултация и след подробен анализ на вашия конкретен случай, ще се свържем с вас във възможно най-кратък срок, за да предложим най-подходящото лечение и при най-добрите специалисти.

Ако имате нужда от консултация, лечение или диагностика, не се колебайте да изпратите кратко резюме на своя здравословен проблем или друго запитване до нас

Източници 

T. Mestrovic, MD, Ph.D.,“What is Medical Tourism?”, News Medical Life Science, 2018

Medical Tourism to Turkey, Health-tourism 

10 Reasons Why Medical Tourism Is Becoming Popular Around the World, Shifa International Patients